PREZENTAREA SITE-ULUI

În conformitate cu articolul 6 din legea nr. 2004-575 din 21 iunie 2004 privind încrederea în economia digitală, utilizatorilor site-ului Guérin li se precizează identitatea diferiților intervenanți în cadrul realizării și urmărirea sa:
Proprietar: Guérin
SIRET: 582068896
Adresă poștală: ZI de la Détourbe 50890 Condé sur Vire
Responsabil de publicare: Franck DROUAULT
Gazdă: OVH

2. CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE A SITE-ULUI ȘI A SERVICIILOR OFERITE

Utilizarea site-ului Guérin implică acceptarea necondiționată a condițiilor generale de utilizare descrise mai jos. Aceste condiții de utilizare pot fi modificate sau completate în orice moment, utilizatorii site-ului Guérin sunt deci invitați să le consulte în mod regulat. Acest site este accesibil în mod normal în orice moment pentru utilizatori. O întrerupere din motive de întreținere tehnică poate fi totuși decisă de Guérin, care va încerca să comunice în prealabil utilizatorilor datele și orele intervenției. Site-ul Guérin este actualizat în mod regulat de echipa de redactare sub responsabilitatea responsabilului de publicare. De asemenea, mențiunile legale pot fi modificate în orice moment: ele sunt totuși obligatorii pentru utilizator, care este invitat să le consulte cât mai des posibil pentru a fi informat.

3. DESCREREA SERVICIILOR OFERITE

Site-ul Guérin își propune să furnizeze informații despre toate activitățile companiei, precum și comercializarea de articole. Guérin își propune să furnizeze pe site-ul Guérin informații cât mai precise posibile. Cu toate acestea, nu poate fi făcută responsabilă pentru omisiuni, inexactități și lacune în actualizare, fie că sunt cauzate de ea sau de partenerii terți care îi furnizează aceste informații. Toate informațiile furnizate pe site-ul Guérin sunt date în scopuri informative și sunt susceptibile de a evolua. În plus, informațiile disponibile pe site-ul Guérin nu sunt exhaustive. Ele sunt furnizate cu rezervă în ceea ce privește modificările care au avut loc de la publicarea lor online. Detaliile referitoare la comerțul electronic sunt disponibile în condițiile generale de vânzare, care prevalează asupra acestor mențiuni.

4. LIMITĂRI CONTRACTUALE PRIVIND DATELE TEHNICE

Site-ul utilizează tehnologia JavaScript. Site-ul web nu poate fi făcut responsabil pentru daunele materiale legate de utilizarea site-ului. În plus, utilizatorul site-ului se angajează să acceseze site-ul utilizând un echipament actualizat, care nu conține viruși și cu un browser de ultimă generație actualizat.

5. PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI CONTRAFACȚII

Cu excepția mențiunilor speciale, Guérin este proprietar al drepturilor de proprietate intelectuală sau deține drepturile de utilizare asupra tuturor elementelor accesibile pe site, în special texte, imagini, grafice, logo, icoane, sunete, software. Orice reproducere, reprezentare, modificare, publicare, adaptare a întregului sau a unei părți a elementelor site-ului, indiferent de mijlocul sau procedeul utilizat, este interzisă, cu excepția autorizării scrise prealabile a: Guérin. Orice utilizare neautorizată a site-ului sau a oricăruia dintre elementele sale va fi considerată ca fiind constitutivă de contrafacere și va fi urmărită conform dispozițiilor articolelor L.335-2 și următoarele din Codul Proprietății Intelectuale.

6. LIMITĂRI DE RESPONSABILITATE

Guérin nu poate fi făcută responsabilă pentru daunele directe și indirecte cauzate echipamentului utilizatorului, în timpul accesului la site-ul Guérin, rezultând fie din utilizarea unui echipament care nu respectă specificațiile menționate la punctul 4, fie din apariția unui bug sau a unei incompatibilități. Guérin nu poate fi de asemenea făcută responsabilă pentru daunele indirecte (cum ar fi pierderea pieței sau pierderea unei șanse) care decurg din utilizarea site-ului Guérin. Există spații interactive (posibilitatea de a pune întrebări în spațiul de contact) la dispoziția utilizatorilor. Guérin își rezervă dreptul de a șterge, fără o punere în întârziere prealabilă, orice conținut depus în acest spațiu care ar încălca legislația aplicabilă în Franța, în special dispozițiile referitoare la protecția datelor. În cazul acesta, Guérin își rezervă, de asemenea, posibilitatea de a pune în cauză responsabilitatea civilă și/sau penală a utilizatorului, în special în cazul unui mesaj cu caracter rasist, jignitor, defăimător sau pornografic, indiferent de suportul utilizat (text, fotografie etc.).

7. DREPTUL APLICABIL ȘI COMPETENȚA JURISDICȚIONALĂ

Orice litigiu legat de utilizarea site-ului Guérin este supus dreptului francez. Este făcută atribuirea exclusivă de jurisdicție tribunalelor competente de la sediul societății Guérin.

8. PRINCIPALELE LEGI IMPLICATE

  • Legea nr. 78-87 din 6 ianuarie 1978, modificată în special prin legea nr. 2004-801 din 6 august 2004 privind informatica, fișierele și libertățile.
  • Legea nr. 2004-575 din 21 iunie 2004 pentru încrederea în economia digitală.
  • Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale (RGPD)

9. LEXICON

  • Utilizator: Internaut care se conectează și utilizează site-ul menționat.
  • Informații personale: „informațiile care permit, în orice formă, direct sau nu, identificarea persoanelor fizice la care se aplică” (articolul 4 din legea nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978).

Mon panier